گل آرا

بزرگترین تولید کننده گلدان پلاستیکی
گلدان های پلاستیکی شرکت گل آرا -- آنجا که کیفیت و زیبایی یکدیگر را می یابند.
گل آرا

افزایش روزافزون آپارتمانها، مجتمع های مسکونی بزرگ و ادارات، باعث کاهش فضای سبز خصوصا در شهرهای بزرگ گردیده است. بدیهی است در این مکانها جهت تامین نیاز روحی و آرامش بخشیدن به محیط اطراف، نگهداری گیاهان سبز مورد نیاز است.
در همین راستا شرکت گل آرا با در نظر گرفتن نیازهای مشتریان و با بهره گیری از کادری طراح و نوآور همراه با داشتن فن مربوطه و استفاده از متریال و مواد اولیه ممتاز تمامی تلاش خود را جهت تولید محصولات متفاوت متناسب با نیاز مشتریان عزیز به کار می گیرد.

گلدان های چهارگوش گل آرا

گلدان چهارگوشگلدان های پلاستیکی چهارگوش شرکت گل آرا تهیه شده از بهترین مواد مرغوب و در 10 سایز مختلف همراه با زیره عرضه شده است.ویژگی های منحصر به فرد این گلدان عبارتند از:

 • تهیه شده از بهترین مواد مرغوب

 • دارای بافت چرمی

 • 10 سایز مختلف

 • همراه با زیره

 • عرضه شده در دو رنگ سفید و آجریسایز های مختلف گلدان چهارگوش به صورت زیر می باشد:گلدان چهارگوش

زیره گلدان گرد گل آرا

زیره گلدان گرد

زیره گلدان های گرد شرکت گل آرا تهیه شده از بهترین مواد مرغوب و در 10 سایز مختلف و در دو رنگ سفید و آجری عرضه شده است.

زیره گلدان گرد

سایز های مختلف زیر گلدان های مستطیل شرکت گل آرا به صورت زیر می باشد:

زیره گلدان گرد

زیره گلدان های مستطیل گل آرا

زیره گلدان مستطیل

زیره گلدان های مستطیل شرکت گل آرا تهیه شده از بهترین مواد مرغوب و در 5 سایز مختلف و دو رنگ سفید و آجری عرضه شده است.

زیره گلدان مستطیل سفید

 

سایز های مختلف زیر گلدان های مستطیل شرکت گل آرا به صورت زیر می باشد:

زیره گلدان مستطیل

آویز های مستطیلی فلزی

آویز مستطیل فلزی

آویز های مستطیلی فلزی شرکت گل آرا تهیه شده از بهترین فلزات مرغوب و در 4 سایز مختلف عرضه گردیده است.

سایز های مختلف آویزهای مستطیل فلزی به صورت زیر می باشد:

آویز مستطیل

گلدان های گرد گل آرا

گلدان گرد

 گلدان های پلاستیکی گرد شرکت گل آرا

تهیه شده از بهترین مواد مرغوب و در

10 سایز مختلف همراه با زیره عرضه

شده است.

ویژگی های منحصر به فرد این گلدان عبارتند از:

 • تهیه شده از بهترین مواد مرغوب

 • دارای بافت چرمی

 • 10 سایز مختلف

 • همراه با زیره

 • عرضه شده در دو رنگ سفید و آجری

سایز های مختلف گلدان گرد به صورت زیر می باشد:

 

گلدان گرد

گلدان های مستطیل گل آرا

 گلدان مستطیل

گلدان های پلاستیکی مستطیل شرکت گل آرا تهیه شده از بهترین مواد مرغوب و در 5 سایز مختلف همراه با زیره عرضه شده است.

ویژگی های منحصر به فرد این گلدان عبارتند از:

 • تهیه شده از بهترین مواد مرغوب

 • دارای بافت چرمی

 • 5 سایز مختلف

 • همراه با زیره

 • عرضه شده در دو رنگ سفید و آجری

 • قابلیت نصب بر روی پایه فلزی

سایز های مختلف گلدان مستطیل به صورت زیر می باشد:

 

گلدان مستطیل